Actueel

The Etcetera Digital Series:

Het Schubert-liedproject

 

© Aart van der Wal, november 2022

 

Onlangs verschenen op de verscheidene streaming-platforms de delen 4 en 5 in de serie The Etcetera Digital Series met liederen van Franz Schubert, gezongen door de bariton Jasper Schweppe en begeleid door de fortepianiste Riko Fukuda.

In 2019 begonnen zij aan de integrale vastlegging van Schuberts liederen in 'authentieke' uitvoeringen. Zo wordt er gebruik gemaakt van meerdere Weense fortepiano's uit de collectie van Edwin Beunk uit het begin van de negentiende eeuw (www.fortepiano.nl).

Maar ook de muziek zelf wordt danig onder de loep genomen. Zo onderhouden Schweppe en Fukuda contacten met musicologen en specialisten op het gebied van de historiserende uitvoeringspraktijk met als belangrijkste oogmerk om wat betreft bijvoorbeeld altereringen en ornamentatie zo dicht mogelijk bij die muziek te komen.

Ook die 'vroege' piano's mogen op hun bijzondere aandacht rekenen, zoals het fagotpedaal dat in Erlkönig (als deze 'spreekt') zo'n diepe indruk weet te maken. Zoals dat ook geldt voor het 'Verschiebungspedal' in An den Mond.

Opnametechnisch zijn de handen eveneens ineengeslagen en wordt consequent gestreefd naar een realisatie die steun geeft aan de intieme illusie van een negentiende-eeuwse huiskamer of salon.

Op onze site bespraken we reeds eerder van dit duo de op cd uitgebrachte beide liedcycli Die schöne Müllerin en Winterreise, en Schwanengesang.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het vervolg (waaronder de reeds vermelde delen 4 en 5) niet op cd uitgebracht, maar uitsluitend op de verschillende muziekplatforms (Spotify, Qobuz, Apple Music, YouTube, Tidal, Dezzer) beschikbaar gesteld.

Er is voor gekozen om de liederen vast te leggen overeenkomstig de volgorde in de Neue Schubert Ausgabe van Bärenreiter. Tot nu toe zijn de opera 1 t/m 95 opgenomen, in totaal zo'n 200 liederen (ruim 10 uur muziek). Daarmee is het project op ongeveer een derde van de in totaal zo'n 600 door Schubert gecomponeerde liederen.

Het is een reusachtige onderneming die - het is alweer een halve eeuw geleden - alleen de Duitse bariton Dietrich Fischer-Dieskau (met Gerald Moore aan de piano) aandurfde, een uitgave van Deutsche Grammophon die door menige liedliefhebber nog altijd gekoesterd wordt.

Jasper Schweppe

Maar het duo Schweppe-Fukuda heeft uitdrukkelijk niet gekozen voor de moderne vleugel maar voor historische instrumenten, wat het authentieke karakter van deze liedrecitals (wat dat zijn het uiteindelijk) alleen maar onderstreept. Bovendien zijn we niet alleen vijftig jaar verder, maar is er sindsdien ook sprake van nieuwe inzichten én nieuwe bladmuziek (waaronder die van Bärenreiter).

Riko Fukuda

Om dit project tot een succes te maken heeft Jasper Schweppe de Stichting Schubertiade opgericht (www.schubertiade.nl) met als belangrijkse oogmerk het faciliteren bij het verwerven van donaties en subsidies. De noodzaak ertoe werd feitelijk ingegeven door een onjuiste perceptie van de zijde van fondsen die (blijkbaar) nog steeds in de veronderstelling verkeren dat met het maken van opnamen voor 'klassieke' musici geld te verdienen valt, terwijl dat verdienmodel al lang niet meer bestaat. Vandaar dat we om ons heen ook steeds meer pogingen tot crowdfunding zien. Het maken van opnamen en alles wat daarmee samenhangt is nu eenmaal een kostbare aangelegenheid, laat staan van een serie als The Etcetera Digital Series (waarin overigens ook het Nederlandse label Et'cetera, de naam zegt het al, participeert.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links