CD-recensie

 

© Siebe Riedstra, juni 2011

 

 

Van Onna: Wheatfield with lark (voor piano en orkest) – Rain, steam and speed (voor orkest) – The Mondrian Equilibrium (voor kamerorkest) – Dalian Images (voor altsaxofoon en orkest)

Bart van de Roer (piano), Arno Bornkamp (altsax), Nederlands Ballet Orkest o.l.v. Zsolt Nagy en Neal Stulberg (Dalian Images)

Composers’ Voice Portrait CV102 • 85' • (2 cd's)


 
  Peter van Onna (1966)

Peter van Onna is in 1966 geboren in Gelderland, studeerde in Enschede en Den Haag en was tijdens het seizoen 2000/2001 inwonend componist bij Het Gelders Orkest. Deze dubbel-cd (net te lang voor een enkele) biedt ons de gelegenheid om kennis te maken met zijn kleurrijke orkestpalet door middel van maar liefst vier forse orkestwerken. Intrigerend zijn de namen die hij aan zijn stukken meegeeft, want ze stammen alle uit de beeldende kunst. Bovendien heeft Van Onna niet de pretentie dat zijn muziek niet ‘figuratief’ is. Integendeel, zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben gefixeerd op de buitenkant van de muziek: de instrumentatie, de virtuositeit.’
En instrumenteren kan hij inmiddels als de beste, getuige het jongste en meest in het oor springende werk op deze schijf, Dalian Images uit 1998 voor saxofoon en orkest. Het werk is gebaseerd op vier schilderijen van Salvador Dali en bestaat uit negen doorgecomponeerde delen. Helaas geeft de bijgeleverde lijst van tracks slechts de tijdsduur, en niet de namen. Voor de volledigheid noem ik ze hier even: Proloog - Weke uurwerken – Terugblik - Verschijning van de stad Delft – Terugblik – Portret van Picasso – Terugblik – De verzoeking van St. Antonius – Epiloog. Een soort schilderijententoonstelling dus. Luister naar de Epiloog en u bent verkocht.

‘Korenveld met leeuwerik’ voor piano en orkest uit 1997 is gebaseerd op het schilderij van van Gogh en is eveneens een doorgecomponeerd werk, nu met drie delen. Het is geen pianoconcert in de klassieke betekenis, de piano is volledig geïntegreerd in het orkestbeeld en er is geen concerterende wisselwerking. Alleen in het tweede deel zie je die leeuwerik zweven, voor de rest is het gewoon muziek. Rain, steam and speed uit 1994 was de eerste titel waarbij Van Onna zich door een schilderij liet inspireren, en wel door de Engelse meester Joseph William Turner, een impressionist avant la lettre.

In The Mondrian Equilibrium is geen sprake van een specifiek schilderij maar van enkele vormprincipes waarvan Mondriaan zich bediende. Van de vier werken klinkt dit dan ook het meest geconstrueerd. Het Nederlands Balletorkest, evenals pianist Bart van de Roer en saxofonist Arno Bornkamp leveren een forse prestatie onder de beide dirigenten Zsolt Nagy (in de eerste drie werken) en Neal Stulberg in Dalian Images. De opname is gemaakt door Galaxy Classics; nooit van gehoord, maar klasse!

Deze cd werd uitgegeven in de serie Composers Voice van Donemus, een platform dat de wereld jarenlang op de hoogte hield van het Nederlandse componeren. Een mislukte fusie tussen Donemus en Muziekcentrum Nederland maakte resoluut een eind aan die serie. Op de puinhopen kwam een nieuw initiatief tot stand, een samenwerking tussen het nieuwe Donemus, de muzikale krachten in Hilversum en het label Et'cetera. Veel mooie titels waren het gevolg, van Hendrik Andriessen tot Sander Germanus. Intussen is duidelijk dat het Nederlandse electoraat besloten heeft dat ook deze activiteiten een te zware aanslag plegen op ’s lands begroting. Van Onna en zijn collega’s zullen een vak moeten leren. Wellicht biedt de nieuwste Haagse hobby hier uitkomst: Animal Cop (dierenpolitie klinkt zo lullig).


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links