CD-recensie

 

© Aart van der Wal, april 2018

 

Loeillet: Zes suites voor klavecimbel
nr. 1 in g - nr. 2 in A - nr. 3 in c - nr. 4 in D - nr. 5 in F - nr. 6 in Es

Jan Devlieger (klavecimbel)
Phaedra PH 92099 • 72' •
Opname: juli 2017, Conservatorium, Gent

 

Dat het Vlaamse label Phaedra graag in de muziek van zijn creatieve streekgenoten investeert wist u uiteraard al. En ook dat dit inmiddels een groot aantal sublieme albums heeft opgeleverd: alleen al in de serie 'In Flanders' Fields' staat de teller op bijna honderd. Er kan weer een nieuwe aanwinst worden gemeld: cd nummer 99, ditmaal met zes suites voor klavecimbel van de in ons land vrijwel onbekende Vlaamse componist Jean Baptiste Loeillet, alias Mr. John Loeillet of London, gespeeld door Jan Devlieger, die ook de gedetailleerde toelichting in het boekje heeft verzorgd.

Het was lang geleden de vooraanstaande Gentse muzikantenfamilie Loeillet: Jean Baptiste (alias John of London), Jean-Baptiste (alias Jean de Gant, 'Jan van Gent') en Jacques (Jacob). De beide aliassen hadden door de gelijkluidende voornamen uiteraard een nuttige functie! Toch heeft dat, zelfs tot de dag van vandaag, niet kunnen voorkomen dat de muziek - prachtige kamermuziek overigens! - van de beide broers Jean-Baptiste met elkaar wordt verward. De 'Londense' Jean-Baptiste was de enige van de twee die tevens klaviermuziek schreef. Zo verschenen er in Londen (Jean-Baptiste werkte en overleed er in 1730) twee bundels voor klavecimbel of spinet. De eerste, uit 1712 daterende bundel is - en ik citeer Devlieger - duidelijk schatplichtig aan Henry Purcell en John Blow, terwijl de tweede, in 1723 gepubliceerde bundel een meer persoonlijke stijl openbaart, waarin veel 'Franse grandeur en elegantie, Italiaanse zwier en lichtvoetigheid' met elkaar verenigd zijn. De op deze cd vastgelegde zes suites uit 1723 zijn daarvan niet alleen een sprekend voorbeeld, maar zijn bovendien nog niet eerder opgenomen. Een primeur dus! Schitterende muziek, met veel inzicht en uitermate smaakvol gespeeld door een topklavecinist en met meesterhand opgenomen. Devlieger bespeelt een instrument van Andrew Wooderson (Bexley, Kent, 2001) naar een voorbeeld van Ruckers, uit zijn eigen collectie. Kortom, dit is een aanwinst van belang!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links