CD-recensie

 

© Aart van der Wal, oktober 2017

 

Een nieuwe Liedt wy heven aan - 16de-eeuwse Nederlandse en andere liederen uit de Reformatie

Camerata Trajectina: Hieke Meppelink (sopraan), Sytse Buwalda (altus), Nico van der Meel (tenor), Jasper Schweppe en Marcel Moester ((bariton), Saskia Coolen (blokfluit en viola da gamba), Constance Allanic (harp en viola da gamba), Cassandra Luckhardt (viola da gamba), Arjen Verhage (luit), Laurens Beijer (drum)
Globe GLO 5270 • 78' •
Opname: mei 2017, Oude Dorpskerk, Bunnik

 

De titel van dit album is ontleend aan het eerste lied dat Martin Luther (1483-1546) schreef (uiteraard van Oud-Duits omgezet naar Oud-Nederlands): 'Een nieuwe Liedt wy heven aen'. Logisch dat Camerata Trajectina in dit Luther-jaar twintig lutherse maar ook andere melodieën in de Nederlanden van de zestiende eeuw op deze cd heeft vastgelegd. Dat Luther-jaar kan niet worden afgelezen van Luthers geboorte- of sterftejaar, maar wel van die roemruchte 31ste oktober van het in reformatorisch opzicht gedenkwaardige jaar 1517, toen Luther zijn niet minder vermaarde 95 stellingen bekend maakte. Volgens de overlevering had hij ze vastgespijkerd op de deuren van de kerk in Wittenberg, maar wie dit godshuis ooit heeft bezocht weet dat de deuren daarvoor niet groot genoeg kunnen zijn geweest. Wat aan het belang van die 95 stellingen natuurlijk niets afdoet.

Camerata Trajectina, dat bestaat uit topzangers en topinstrumentalisten, heeft zich gespecialiseerd in de Nederlandse muziek van de Middeleeuwen tot de Gouden Eeuw, waarbij intensief wetenschappelijk onderzoek en spirituele uitvoeringen hand in hand gaan.
In 2014 vierde Camerata Trajectina haar veertigjarig jubileum met onder meer de uitreiking van de Visser Neerlandia Cultuurprijs en het uitbrengen van de door Jolande van der Klis uitgebrachte ensemblebiografie 'Van Peeckelharing tot Pierlala'.

Uitreiking van de Visser Neerlandia Cultuurprijs aan Camerata Trajectina (2014)

Het programma op deze cd werd op 29 augustus jongstleden in het kader van het Festival Oude Muziek in Utrecht ten doop gehouden. Camerata Trajectina, waarin de tenor Nico van der Meel als artistiek leider een voortrekkersrol vervult, levert opnieuw een prestatie die er zijn mag, of beter gezegd gehoord mag worden (ik besprak al eerder twee prachtuitgaven van dit ensemble). Dat geldt zowel voor de vocale en instrumentale bijdragen als de door Nico van der Meel, Saskia Coolen en Constance Allanic gemaakte bewerkingen. Alles is hier uit het beste hout gesneden. Wat deze cd ook zo aantrekkelijk maakt is dat het in feite onbekend repertoire betreft, want deze 'liedekens' worden voor zover ik heb kunnen nagaan nergens anders gehoord - of hoogstens her en der incidenteel - dan op deze cd en uiteraard op de concertprogramma's van Camerata Trajectina. Het cd-boekje biedt alle gezongen teksten (de titels alleen al zijn een lust voor het oor, wat dacht u van deze: 'Een Nieuwe Liedt Van Twee Martelaers Christi Tot Bruesel Verbrant'), een doorwrochte toelichting (door Nico van der Meel zelf), uitstekende vertalingen (door Ruth van Baak Griffioen) en ook nog eens bijzonder fraaie illustraties. Het is een indrukwekkende, tot in de puntjes afgewerkte productie geworden, in de beste traditie van dit op en top Nederlandse ensemble! Waarbij ik mij dan gelijk afvraag: waarom is gekozen voor een genummerde gelimiteerde oplage (ik ontving exemplaar 975 van de in totaal 1000 stuks)? Ik hoop juist dat er duizenden van worden verkocht! Dit is immers, en zeker gezien de hoge artistieke kwaliteiten van deze productie, een van de vele muzikale voorbeelden waaraan onze Nederlandse geschiedenis zo rijk is! Bescheidenheid is niet altijd een deugd. Dit is geen project dat voor de spreekwoordelijke appel en het ei tot stand kan komen. Veel sponsors dus, die alle keurig worden vermeld.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links