Actueel

In memoriam Gerco Schaap (1956~2022)

 

© Aart van der Wal, januari 2022

 

Op 11 januari jl. overleed na een lang ziekbed in de leeftijd van 65 jaar onze medewerker Gerco Schaap, tevens lang en intensief verbonden aan het maandblad De Orgelvriend, waarvan hij vanaf 1994 tevens eindredacteur was.

Gerco en het orgel: ze waren onafscheidelijk. Dat ging al heel lang terug, eerst als adolescent en niet lang daarna als auteur voor het maandblad, waar hij samen met Ben Dikken verantwoordelijk was voor de serie Reizend door het Nederlandse Orgellandschap.

In 1981 verscheen van zijn hand Er staat een orgel in de kerk, waarin kinderen op enthousiasmerende wijze werden ingewijd in de wereld van orgels en orgelmuziek.

De belangstelling van Gerco gold niet alleen het orgel en alles daaromheen (hij schreef ook voor Orgelnieuws), maar hij was ook een groot liefhebber van de klassieke muziek in het algemeen, met een bijzondere voorliefde voor de leefwereld en de muziek van Anton Bruckner. Nog in augustus 2019 publiceerde hij op onze site zijn artikel 45 jaar na ‘Op reis door het land van Bruckner' (klik hier), daarmee tevens verwijzende naar de gelijknamige artikelenreeks die Bruckner-kenner Cornelis van Zwol (1935-2020) voor het muziekblad Luister schreef (en die in 1974 als brochure zou verschijnen). Gerco kende van Zwol goed. In 2012 had hij voor onze site een uitvoerig vraaggesprek met hem (klik hier). Bruckner zat niet alleen in de genen van Van Zwol, maar ook van Gerco Schaap.

Ook zijn grote belangstelling voor Piet van Egmond (1912-1982) moet hier met name worden genoemd. Gerco speelde een voortrekkersrol in de oprichting van de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum in 1986, waarvan hij tevens secretaris was. In 2003 publiceerde hij de biografie Piet van Egmond. Een leven voor muziek.

Niet iedereen zal het bekend zijn dat Gerco zich zich ook jarenlang verdienstelijk maakte als kerkorganist. Hij was in die functie maar ook als lid van de kerkenraad verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Baarn-Soest.

Vorig jaar werd bij Gerco kanker geconstateerd, aan de gevolgen waarvan hij in een hospice in Soest overleed.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links