Actueel

Frank Martin Stichting verhuisd naar Almere

 

© Aart van der Wal, 8 januari 2022

 

We hebben er op onze site regelmatig over bericht: de muziek van Frank Martin (1890-1974), de villa in Naarden die hem en zijn Maria (zij overleed in 2017) vanaf 1956 tot warm nest én inspiratiebron dienden en de Frank Martin Stichting die bijna een kwarteeuw als studie- en documentatiecentrum heeft gediend en in de villa aan de Bollelaan was ondergebracht.

Op 12 oktober van het vorig jaar werd de villa verkocht: de hoge onderhoudskosten waren niet meer op te brengen doordat de donaties e.d. er niet (meer) in konden voorzien.

Maar gelukkig is daarmee niet alles verloren gegaan, want uit een deel van de verkoopopbrengst werd in Almere een appartement aangekocht waar zowel het (meeste meubilair uit het huis als het omvangrijke archief kon worden ondergebracht. Het is daarmee het nieuwe kloppend hart geworden van de Frank Martin Stichting (die dus gelukkig blijft bestaan). Daarvan getuigt ook de nieuwe (Engelstalige) website die de stichting in het leven heeft geroepen: www.frankmartin.org. Er is tevens voorzien in een gedetailleerde en goed doorzoekbare werkenlijst die het de geïnteresseerde mogelijk maakt om gericht naar composities in een bepaalde bezetting te zoeken, uit een bepaalde periode of voor een specifiek instrument of stemsoort. Er is per werk tevens informatie voorhanden over de achtergronden, de opnamen, enz. die ervan bestaan. Het is informatie die niet alleen behulpzaam is voor musici, muziekwetenschappers, historici en concertorganisatoren, maar ook voor de leek een ware ‘Fundgrube' is. Veronique Cabois zorgde voor o.a. een heldere tijdlijn en een alleraardigst openingsfilmpje.

In 2024 wordt het vijftigste sterfjaar van de componist herdacht, een reden te meer om wereldwijd orkesten, kleine(re) ensembles, koren en individuele musici op het spoor te zetten van de uitvoering van het werk van Martin. De bedoeling is dat vooruitlopende op het herdenkingsjaar twee musicologen, Philip Leussink en Jacinta Wetzer, behulpzaam zijn bij het opzetten van een aantal projecten dat hiermee verband houdt. Zo komt er bijvoorbeeld nog deze of volgende maand een speciale digitale en papieren Engels- en Franstalige brochures uit waarin op actuele wijze het repertoire van Martin onder de loep wordt genomen en een aantal (helaas) weinig uitgevoerde maar wel heel bijzondere werken extra worden belicht. De beide brochures komen in de plaats van het reguliere bulletin van de Frank Martin Stichting.

Het plan is ook om nog dit jaar onder de vleugels van dezelfde stichting een internationaal fonds op te zetten, de Frank Martin Trust, dat financiële steun gaat verlenen aan die projecten die geheel en al in het verlengde liggen van de doelstellingen van de stichting. Een aantal deskundige ‘trustees' zullen de aanvragen beoordelen.

Het nieuwe post- en bezoekadres van de Frank Martin Stichting is Poseidonsingel 20, 1363TR Almere. Bezoekers zijn na afspraak van harte welkom. Dat geldt dan tevens voor opmerkingen over of suggesties voor de nieuwe website, naast ideeën over het vormgeven van het herdenkingsjaar. Secretaris Ferry Jongbloed neemt ze graag in ontvangst.

Dan nog dit. Deze winter zal Magda de Meester na dertig jaar haar werk voor de stichting beëindigen. Als musicologe, gespecialiseerd in het werk van Frank Martin, heeft zij Maria Martin jarenlang met raad en daad bijgestaan. In 2017, kort na het overlijden van Maria, volgde zij haar op als voorzitter van de stichting. Magda heeft zich nauwgezet en onvermoeibaar ingezet voor de muziek van Frank Martin.

Als u op onze site meer van Frank Martin wilt weten, dan volstaat de zoekfunctie op de thuispagina.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links